Hvad er biavl?

Biav – også kaldet apikultur på latin – er, når mennesker holder honningbikolonier. En person, som holder bier, kaldes biavler. En biavler holder som regel sine honningbier i bistader, hvorfra biavleren kan indsamle honning og bivoks. Biavl er som regel forbundet med landbrug, idet det kræver en del plads at holde bier. Desuden skal bierne have gode muligheder for at indsamle nektar fra blomster, hvilket kan være svært i et storbysmiljø.

 

Hvad kan du få ud af at drive biavl?

Én af de ting, som man kan få ud af biavl, er honning. Honning er biernes oplagsnæring. Honningen dannes på baggrund af den nektar, som de samler op fra forskellige blomster. Honningens smag og udseende varierer alt efter hvilke blomster, bierne har hentet deres nektar fra. Der kan være forskellige grunde til, at man vælger at blive biavler. Man kan holde bier for at sælge honningen, eller man kan avle bier for at sælge bierne. Man kan også vælge at avle bier og indsamle honning til eget forbrug. Hvis du er interesseret i biavl, kan du med fordel søge udstyr, informationer og hjælp hos Nordjysk Biavl & Dyrefoder eller andre biavl-forhandlere.

I forbindelse med økologi-bølgen, er det blevet moderne at være så selvforsynende som muligt. Mange mennesker er derfor i højere grad begyndt at anlægge køkken- og urtehaver, så de selv kan plante og plukke deres egen økologiske råvarer. Det samme gælder med biavl. Hvis man har god plads til både bistader og blomster, er det en god måde, hvorpå man kan producere sin helt egen honning.